Nyheter

Purregebyr

Fordringshaver kan kreve purregebyr for utsendelse av purringer til kunder. Purregebyret 2016 er fastsatt til kr. 67,00. Det kan maks kreves purregebyr for 2 purringer. Husk at inkassovarsel skal sendes skriftlig med betalingsfrist 14 dager, Read more…

By Arind Foss, ago