Fordringshaver kan kreve purregebyr for utsendelse av purringer til kunder. Purregebyret 2016 er fastsatt til kr. 67,00.
Det kan maks kreves purregebyr for 2 purringer.
Husk at inkassovarsel skal sendes skriftlig med betalingsfrist 14 dager, og skal inneholde en tekst som sier at kravet blir sendt til inkasso dersom betalingsfristen overskrides.

Categories: Nyheter