Det ble åpnet 5781 konkurs og tvangsavviklinger i 2015. En liten nedgang i forhold til 2014. Størst nedgang i Aust-Agder og størst økning i Buskerud. Østfold hadde en økning i antall konkurser på 9,4%

26% av foretakskonkurser var innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner.

Kilde : Konkursregisteret

 

253.198 privatpersoner er registrert med betalingsanmerkninger pr. januar 2015

Tilsvarende er tallet for firmaer 83.956.

Kilde : Bisnode

Categories: Nyheter