Forsinkelsesrenten er satt ned til 8,75% fra 01.01.16.

For mer info, sjekk https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/

Categories: Nyheter