Fordringshaver kan kreve purregebyr lik 1/10 av inkassosatsen (pr. 01.01.15 kr. 650,00) pr. purring/inkassovarsel som sendes.

Det kan maks kreves 2 purregebyr, uavhengig av hvor mange purringer som sendes, og purregebyr kan først kreves når det er gått minst 14 dager etter forfall av kravet.

Categories: Nyheter