Våre tjenester

Vi tilbyr konsulenttjenester knyttet til inkasso, privat etterforskning og sikring av kapitalvarer.

Oppsporing/innhenting av kjøretøy

Våre kunder er banker, finansieringsinstitusjoner, bil- og båtfirmaer og inkassobyråer. Vi sporer opp og innhenter kjøretøy og fritidsbåter som ikke er betalt, er stjålet, eller på annen måte unndratt rettmessig eier.

Innfordring av pengekrav

Innfordring av forfalte pengekrav er et fag som utøves best av de som kan det, og som vet hvordan saker løses raskest. Noen påstår at det lønner seg å gjøre jobben selv, men det blir som å droppe snekkeren for å bygge hus.

Møtefullmektig forliksråd

De fleste kommuner har en ordning med en kommunalt oppnevnt møtefullmektig, men de har sjelden erfaring med inkasso og tvistehåndtering. Dette er viktig for å kunne sette seg inn i sakene og prosedere rett i kreditors beste interesse.

Sikring av konkursbo

Ved åpning av konkurs i bedrifter er det en viktig prosess å registrere verdier, sikre inventar og varelager. På oppdrag fra bank eller bostyrer henter vi inn kjøretøy eller utstyr for videresalg.

Adresse ukjent, oppsporing

Noen vil ikke bli funnet og andre forsøker å unndra seg betalingsforpliktelser ved å flytte rundt. Vi har et stort nettverk og gode systemer tilgjengelig, og vi sporer opp og dokumenterer hvor folk bor.

Etterforskning av forsikrings- og trygdesvindel

Forsikringssvindel og trygdesvindel blir et mer og mer omfattende problem. Store verdier tilsnikes på uærlig vis, og det er vår oppgave å avdekke og dokumentere slike forhold.

Kurs og foredrag

Etter mer en 25 års erfaring fra inkasso og kredittarbeid, har vi opparbeidet stor kunnskap om faget .Vi holder kurs i kreditthåndtering for firmaer, med fokus på at salget ikke er gjennomført før varen eller tjenesten er betalt. En god kredittpolitikk i et sunt selskap, forutsetter en god kommunikasjon mellom salg og økonomi. Ta kontakt for mer informasjon og priser.

Aktuelt

Nyheter

Frist for innnlevering av regnskap 2015

Visste du at innleveringsfristen for regnskap i år er 31.07.15? Gjelder alle selskap som har årsavslutning 31.12. Den tidligere utvidede innleveringsfristen 31.08 for alle som leverer elektronisk er fra i år fjernet.

Nyheter

Forsinkelsesrente fra 01.01.16

Forsinkelsesrenten er satt ned til 8,75% fra 01.01.16. For mer info, sjekk https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/

Kontakt oss

Besøk oss

Bruket 31, 1621 Gressvik

Ring oss

Tlf.: 64 83 83 50
Man - Fre, 08:00 - 16:00

Send oss en e-post